Εμπόριο και δυσμενείς συνθήκες με τα capital controls

Το εμπόριο είναι και θα είναι πάντα η κινητήριος δύναμη για την οικονομία μιας χώρας, αλλά και για την ευημερία των πολιτών της σε όλους τους τομείς. Οι καινοτόμες ιδέες πάντα θα προωθούν την οικονομία, όταν είναι ξεκάθαρο ότι βασίζονται στην πραγματική ανάγκη. Ο επαγγελματίας μπορεί να κατανοήσει καλύτερα κάνοντας την αντίστοιχη έρευνα του προϊόντος που επιθυμεί να εμπορευθεί.

Οι εξαγωγές, όπως και οι εισαγωγές εμπορευμάτων, στην Ελλάδα έχουν πληγεί, αφού η χωρά τελείται υπό τον έλεγχο των κεφαλαιακών ελέγχων.H διαδικασία γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, αφού η αξιοπιστία των τραπεζών έχει καταρρακωθεί. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες δεν βοηθούν τους επαγγελματίες να εισάγουν αλλά και να εξάγουν εμπορεύματα εφόσον υπάρχει όριο κίνησης ρευστού, επιταγών εντός αλλά και εκτός της χώρας. Ωστόσο, το «Ευ Επιχειρείν» είναι η διέξοδος που επιτρέπει στους επιχειρηματίες να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά.

Το εμπορικό ισοζύγιο υποδεικνύει την διαφορά μεταξύ των εισαγωγών αλλά και των εξαγωγών μιας χώρας σε πλεόνασμα αλλά και έλλειμμα. Εάν οι τρέχουσες συναλλαγές έχουν θετικό πρόσημο, τότε μιλάμε για πλεόνασμα στο ισολογισμό, ενισχύοντας τις επενδύσεις μιας χώρας στο εξωτερικό. Έλλειμμα έχουμε εάν το πρόσημο είναι αρνητικό, δηλαδή εάν οι επενδύσεις προς την χώρα από το εξωτερικό είναι ανεπαρκείς.
Τα παραπάνω υπολογίζονται με οικονομικούς τύπους για κάθε μορφή εμπορίου με βάση την προσφορά αλλά και την ζήτηση. Οι ανάγκες των πολιτών πάντα διαφέρουν, ανάλογα με την εποχή και την οικονομική αλλά και πολιτική κατάσταση της χώρας αλλά και την κουλτούρα των πολιτών.

Σίγουρα ένας επίδοξος επαγγελματίας πρέπει να κατανοεί τις ανάγκες σε σχέση με την ζήτηση. Έτσι λοιπόν με στοιχεία μετά από έρευνα θα μπορέσει να διαθέσει το κατάλληλο προϊόν στο αγοραστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Μπορούμε να δούμε ενδεικτικά πώς μπορεί να γίνει η έρευνα και ποια στοιχεία πρέπει να συλλέξει ώστε να υποδείξει την δύναμη και την απήχηση που θα έχει το προϊόν στο εκάστοτε αγοραστικό κοινό όπου απευθύνεται. Εάν λοιπόν επιθυμεί να επικεντρωθεί στην εισαγωγή αγαθών, τότε θα πρέπει να αφουγκραστεί τις ανάγκες του αγοραστικού κοινού. Σίγουρα η έρευνα θα δείξει και αν το προϊόν θα αντέξει στην αγορά για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι ανάγκες των καταναλωτών συνεχώς αλλάζουν. Γι’ αυτό το προϊόν πρέπει να έχει πάντα την ιδιότητα να μην δεσμεύει με απόλυτα μοτίβα τον επαγγελματία, να προσαρμόζεται χωρίς να ακυρώνεται η ποιότητα, αλλά να εξελίσσεται .

Η τεχνογνωσία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, αφού με αυτόν τον τρόπο ο επαγγελματίας θα μπορεί να εγγυηθεί για το εμπόρευμα και να το προωθήσει άρτια στην αγορά, έχοντας γνώση για την κάθε ιδιότητα του εμπορεύματος.

Η χώρα προέλευσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας, τόσο για το κόστος που θα διαθέσει ο επαγγελματίας όσο και για σημεία που παράγονται ανά τον κόσμο, γεγονός που ενδέχεται να καθορίσει την ποιότητα. Η μεταφορά των αγαθών και η συσκευασία ορίζονται από τη νομοθεσία κάθε χώρας.

Το αγοραστικό κόστος, το ύψος δηλαδή που θα χρεωθεί ο επαγγελματίας για να εισαγάγει τελικά τα προϊόντα, πρέπει να είναι καλά μελετημένο. Έτσι θα μπορέσει να έχει την ανταπόκριση και την αποδοχή στον τομέα που απευθύνεται, όπως και φυσικά το αναμενόμενο κέρδος.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης