Εξαγωγές και Εισαγωγές Προϊόντων

Το εμπόριο είναι η βασική πηγή εσόδων μιας χώρας, αλλά και δείκτης ευημερίας των πολιτών. Όσο υπάρχει η αντίστοιχη κατανάλωση, τότε σημαίνει ότι η οικονομία της χώρας μπορεί να έχει κέρδη από όλους τους τομείς που απαρτίζονται από πολλά και διαφορετικά προϊόντα και το αγοραστικό κοινό μπορεί να τα αποκτήσει.

Η χώρα έχει μπει σε βαθιά ύφεση, ενώ οι πόροι από εισαγωγές και οι εξαγωγές και η ζήτηση του κάθε είδους δείχνουν ότι η ποιότητα των προϊόντων είναι υψηλή και δεν έχει επηρεαστεί από την ακρίβεια των πρώτων υλών που χρειάζονται για την παραγωγή τους.

Τα αγροτικά προϊόντα έχουν συστηθεί στο αγοραστικό κοινό του εξωτερικού και προτιμώνται για την διατροφική τους αξία. Γι’ αυτό και η χώρα μας είναι στην πρώτη πεντάδα στην εξαγωγή αγαθών. Η Ελλάδα είναι πρώτη στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων σε 14 χώρες στον κόσμο με 35 διαφορετικά αγαθά, ενώ η ζήτηση στα εποχικά οπωροκηπευτικά όπως φρούτα και λαχανικά είναι επίσης μεγάλη.

Είναι σημαντική η προσπάθεια που γίνεται στο Διεθνές Εμπόριο για να διατηρηθούν τα αγαθά και οι υπηρεσίες που προσφέροντα σε υψηλά επίπεδα ποιότητας και προδιαγραφές, με σκοπό να διευκολύνουν την εισαγωγή και την εξαγωγή τους σε χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τελωνειακές διαδικασίες έχουν απλουστευτεί, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τα αγαθά μπορούν να εισαχθούν σε όλες τις χώρες, αν αυτό μπορεί να επηρεάζει για παράδειγμα παράγοντες όπως το περιβάλλον.

Προσπαθώντας το κράτος να δώσει κίνητρα για να αυξηθεί η εμπορική κίνηση στην αγορά, προτρέπει τους επίδοξους επιχειρηματίες να ανοίξουν την δική τους εταιρεία. Με αυτό τον τρόπο και μετά από ορισμένες διαδικασίες, μπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα της επιλογής τους.

Έτσι λοιπόν αν κάποιος επιθυμεί να δημιουργήσει την δική του επιχείρηση, θα πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να το επιτύχει. Για να εγκριθεί λοιπόν από φορείς ένα προϊόν, θα πρέπει πρώτα να έχει το κατάλληλο σχεδιασμό, την πιστοποίηση και το είδος της συσκευασίας που θα είναι εγκεκριμένος ανάλογα με την φύση του. Απαραίτητη κρίνεται η μελέτη που συμπεριλαμβάνει την σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Η τιμή που θα κοστολογηθεί και η αποδοχή του προϊόντος από το αγοραστικό κοινό είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες. Στη συνέχεια θα πρέπει ο έμπορος να κάνει την αντίστοιχη έρευνα αγοράς στο κοινό που απευθύνεται, αλλά και να έρθει σε επαφή με άλλους επιχειρηματίες. Εκεί θα συστήσει το προϊόν του αλλά και θα μελετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διακίνησή του.

Η τιμολόγηση των προϊόντων σε περίπτωση εξαγωγής είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί η κοστολόγησή τους θα πρέπει να περιλαμβάνει την μεταφορά και την διανομή σε ξένες χώρες, αλλά και τους οικονομικούς παράγοντες στο αντίστοιχο καταναλωτικό κοινό που απευθύνεται. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι η διαφήμιση, που μπορεί να γίνει μέσω internet αλλά και με προώθηση του προϊόντος σε περίπτωση εξαγωγής, ενώ μπορεί να γίνει η γνωριμία και η επαφή με πιο προσωπικό τρόπο, δηλαδή με τους επιχειρηματίες. Ένας άλλος τρόπος γνωριμίας είναι μέσω εκθέσεων που συμμετέχουν πολλές χώρες του εξωτερικού. Τέλος η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι απαραίτητη για την πληροφόρηση του αγαθού που αποδεικνύει τον επαγγελματισμό της επιχείρησης, ενώ κάποιος επαγγελματίας μπορεί να λάβει και να ζητήσει συνεργασία με την εταιρεία και να δει τα προϊόντα που προσφέρει.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης