Το εμπόριο εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το εμπόριο πλέον μπορεί να κινηθεί πολύ πιο εύκολα μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δίνει φτερά στον επιχειρηματία, έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις παγκόσμια και να αποφεύγει το κόστος που το συνοδεύει από δασμούς και περιορισμούς σε κάθε χώρα.

Σίγουρα όμως δεν έχουν εξαλείφει οι διαφοροποιήσεις, αφού η κάθε χώρα διατηρεί ακόμα τους νόμους και τις διαδικασίες της ως προς την εισαγωγή αλλά και την εξαγωγή των προϊόντων.

Φυσικά δεν κινούνται τα εμπορεύματα ανεξέλεγκτα, αφού ο έλεγχος για τις διαδικασίες έχει γνωστοποιηθεί σε κάθε χώρα και αυτό γιατί υπάρχουν υποχρεωτικά τα συνοδευτικά έγγραφα από τους αντίστοιχους φορείς, πριν την εισαγωγή αλλά και εξαγωγή τους.

Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η τελωνειακή διαδικασία και αυτό είναι χρήσιμο, αφού δεν καθυστερεί η παράδοση αλλά και η αποστολή των εμπορευμάτων. Άρα η επιχείρηση γλιτώνει σε πολλές περιπτώσεις και χρόνο αλλά και χρήμα. Το πιο σημαντικό είναι η αυτόματη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές νόμων, χωρίς φυσικά αυτό να παρακωλύσει την διέλευση των προϊόντων.

Φυσικά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, οι οποίες αφορούν τις χώρες που δεν έχουν γίνει πλήρη μέλη, όπως η Τουρκία. Αυτές απλά διατηρούν κατά το ήμισυ ένα τελωνειακό καθεστώς.

Το ίδιο δεν ισχύει για τις τρίτες χώρες, για εκείνες δηλαδή που είναι εκτός Ευρώπης. Τότε πρέπει να τηρούνται όλοι οι νόμοι αλλά και οι διαδικασίες με γνώμονα την προέλευση αλλά και τον τόπο αποστολής σε κάθε χώρα. Εάν όμως ένα προϊόν εισήχθη σε μια χώρα μέλος, τότε μπορεί από το σημείο αυτό και μετά να μετακινηθεί ελευθέρα μεταξύ των κρατών μελών.

Οι πρώτες ύλες που προέρχονται από χώρες εντός αλλά και εκτός Ευρώπης πρέπει να ελέγχονται ως προς την σύσταση και την ανθεκτικότητά τους, αφού οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πάντα διαφορετικές. Έτσι κάποια προϊόντα δεν επιτρέπεται είτε να εξάγονται ή να εισάγονται, αφού υπάρχουν νόμοι αντίστοιχοι σε χώρες με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη οικολογική συνείδηση και μάλιστα είναι κατοχυρωμένες οι χώρες αυτές με νόμους, όπως για παράδειγμα η Αυστραλία.

Εάν θέλετε η επιχείρησή σας να είναι βιώσιμη, τότε πρέπει να υπάρχει ένα επιτελείο που θα την αντιπροσωπεύει επάξια. Πρέπει να υπάρχει καταμερισμός ευθυνών στο πώς και πού πρέπει το κάθε προϊόν να απευθύνεται, αφού η επιλογή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας.

Η ενημέρωση και η εκπαίδευση είναι εξίσου σημαντικές, αφού πρέπει η επιχείρηση να εξελίσσεται, όπως επιπρόσθετα μαζί της και οι καινούργιες διαδικασίες που είναι επιβεβλημένες από το νόμο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η ελεύθερη μετακίνηση των εμπορευμάτων εξαρτάται από το είδος των αγαθών που μεταφέρονται. Δηλαδή πρέπει να ελέγχεται εάν κάποια είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, του περιβάλλοντος των ζώων, την προσβολή χρηστών ηθών.

Σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες γα την μεταφορά των εμπορευμάτων όπως για παράδειγμα για δασμούς, μπορείτε να απευθυνθείτε στο export help desk και φυσικά στο αντίστοιχο για τις εισαγωγές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την επίλυση κάθε απορίας που τυχόν υπάρχει, αρκεί ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί on line και να αναζητήσει αυτό που τον απασχολεί σχετικά με διαδικασίες και αγαθά που θέλει να στείλει εντός αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης