Σημαντικές πληροφορίες για το εμπόριο

Το εμπόριο είναι το άλφα αλλά και το ωμέγα για την οικονομία μιας χώρας. Όμως για να είναι προσοδοφόρο θα πρέπει να τηρηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες για την διοχέτευσή τους στην αγορά.

Υπάρχουν πολλά νέα αγαθά και είδη που μπορούν να εισχωρήσουν στην αγορά και να απορροφηθούν από το καταναλωτικό κοινό σε οποιαδήποτε χώρα.

Εκτός από τις βασικές ανάγκες, υπάρχουν και άλλες που δημιουργούνται αυτόματα από την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς. Πολλά από αυτά τα υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία μηχανημάτων στις επιστήμες, στην ιατρική ή ακόμα και σε οικοδομικά υλικά. Το εμπόριο έχει την ιδιότητα να καλύπτει βασικούς τομείς και πολλοί από αυτούς να είναι εξαρτώμενοι ο ένας από τον άλλο.

Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που πρέπει οι έμποροι να γνωρίζουν για να τηρούν με ευλάβεια τις νομοθεσίες της χώρας όπου θέλουν να εξάγουν το προϊόν, όπως επίσης και οι προδιαγραφές και σε περίπτωση εισαγωγής των αγαθών.

Η συσκευασία των προϊόντων εξαρτάται από το design που θα το κάνει πιο θελκτικό στον καταναλωτή για την πώλησή του, αλλά θα διατηρήσει παράλληλα την ασφάλεια του προϊόντος κατά την μεταφορά και την παράδοση στους εμπόρους. Έτσι λοιπόν η συσκευασία πρέπει να είναι μελετημένη από ειδικούς και να έχει την έγκριση των αρμόδιων φορέων του εξωτερικού η του εσωτερικού αντίστοιχα.

Η παγκόσμια αγορά δίνει πολλές ευκαιρίες αλλά ελλοχεύει ταυτόχρονα και κινδύνους. Γι’ αυτό πρέπει η επιχείρηση να είναι πολύ καλά οργανωμένη, έτσι ώστε να μην θεωρηθεί απλά συγκυριακή, αλλά να παραμείνει φερέγγυα και προσοδοφόρα, όπως επιπλέον σταθερή για το μέλλον.

Μια άρτια οργανωμένη και σχεδιασμένη επιχειρησιακή δραστηριότητα πρέπει να έχει στατιστικά στοιχεία σε περίπτωση εξαγωγής. Για παράδειγμα, θα πρέπει να κατέχει μελέτες για τις οικονομίες κλίμακας κάθε χώρας που την ενδιαφέρει.

Πρέπει να γνωρίζει την αύξηση των πωλήσεων του συγκεκριμένου είδους, όπως και των κερδών. Οφείλει να έχει πληροφορίες για την μείωση της εξάρτησης της επιχείρησης από την εγχώρια αγορά.

Πολύ σημαντική είναι η τεχνογνωσία. Αυτή μπορεί να αποκτηθεί σε ημερίδες και σεμινάρια που είναι αναγνωρισμένα από φορείς των χωρών όπου θέλει ο έμπορος να διοχετεύσει το προϊόν του.

Δεν θα σταματήσει όμως η γνώση εδώ, αφού η αγορά εξελίσσεται και αλλάζει και διαμορφώνεται ανάλογα με την διαφοροποίηση των νόμων αυτών σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι η ενδυνάμωση της θέσης του προϊόντος στην εγχώρια αγορά.

Η επιχείρηση σε κάθε περίπτωση (δηλ. εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων) πρέπει να γνωρίζει μετά από μελέτες εάν το προϊόν είναι ανταγωνιστικό και φυσικά από που θα αντλήσει τους πόρους για την δημιουργία του. Φυσικά τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση πρέπει να είναι καταρτισμένα, όπως επίσης η επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει πόσα άτομα στην πραγματικότητα χρειάζεται να απασχολούνται σε αυτήν. Επιπρόσθετα πρέπει να γνωρίζει τι προσδοκίες έχει, αλλά και τον στόχο της, δηλαδή πού θέλει να φτάσει την επιχείρηση και το προϊόν.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός είναι το παν για να ξεκινήσει ο έμπορος την προσπάθεια, αλλά και τη διαδικασία της επίτευξης του στόχου του. Η ενημέρωση και η συνεχής εκπαίδευση και οι πόροι είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη επιχείρηση.

Συνέχισε να διαβάζεις

Γιατί ο επιχειρηματίας οφείλει να ζητά βοήθεια από τους ειδήμονες της αγοράς;

Οι εισαγωγές και εξαγωγές των εμπορευμάτων ορίζονται πάντα από το όραμα του κάθε επαγγελματία. Εκείνος απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αγοραστικού κοινού, αφού πρώτα ήδη δημιουργηθεί η ανάγκη για το είδος του εμπορεύματος που θα προωθηθεί.

Φυσικά πάντα πρέπει να ακολουθείται η τυπική διαδικασία και η έρευνα για την επιλογή του είδους που θα απορροφηθεί από την αγορά. Σίγουρα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, είτε στην περίπτωση της εισαγωγής εμπορευμάτων ή για την εξαγωγή τους.

Οι αρμόδιοι οργανισμοί επιβάλλουν τον έλεγχο του είδους από κάθε νομική διάσταση, μέχρι να φτάσει στα σπίτια των καταναλωτών για την οποιαδήποτε χρήση. Η κάθε χώρα έχει κανονισμούς που πρέπει να τηρηθούν με ακρίβεια αλλά και συνέπεια σε χρόνους. Εκτός από αυτό, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας οφείλει να γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης μέσα στο οποίο πρέπει να κατατεθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα απαιτούμενα έγγραφα, αναφορικά με τα προϊόντα στην ίδια χώρα αλλά και κάποιες φορές στο εξωτερικό.

Το κέρδος της επιχείρησης είναι αυτό που πρέπει κυρίως να μελετηθεί από τους επαγγελματίες σε σχέση με την απήχηση που θα έχει στο ευρύ κοινό. Η ίδια μελέτη θα πρέπει να γίνει στην περίπτωση εισαγωγής αλλά και εξαγωγής των προϊόντων στις υποψήφιες χώρες του εξωτερικού που ο επαγγελματίας έχει επιλέξει κατόπιν υποχρεωτικής μελέτης.

Μια καινοτόμα ιδέα έχει σίγουρα μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί εξελίσσεται και πρακτικά και τεχνολογικά με αποτέλεσμα να απευθύνεται σε μεγαλύτερο φάσμα ανθρώπων που έχουν ανάγκη το αγαθό. Η επιλογή του είδους είναι αλληλένδετη με την μετέπειτα εξέλιξη που θα ορίσει και το κόστος παραγωγής αλλά και πώλησης.

Υπάρχουν ειδικοί που μπορούν να κατευθύνουν τον επαγγελματία, δίνοντάς του την δυνατότητα να εξελιχθεί μέσα από σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα. Εάν θελήσουν, μπορούν να συζητήσουν και να προωθήσουν την ιδέα τους γλιτώνοντας έτσι από χρονοβόρες διαδικασίες που σίγουρα θα τον απορροφήσουν και θα τον αποπροσανατολίσουν από τον στόχο του.

Έτσι λοιπόν μπορούν σε περίπτωση της εξαγωγής των προϊόντων να του δείξουν ποιες είναι οι πιθανές παγίδες της επιχειρηματικής ιδέας. Οι αγορές με χαμηλό κόστος θα σας βοηθήσουν ως επιχειρηματία να έχετε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, αλλά και πληροφορίες για την ποιότητα της πρώτης ύλης του προϊόντος που θέλετε προωθήσετε.

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι οι νόμοι που επιβάλλονται ή και πολύ συχνά αλλάζουν, δημιουργώντας εμπόδια και παρακωλύοντας την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Οι γνώστες θα υποδείξουν πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κάθε νόμος στο έπακρο και πώς θα αποφύγει ο επαγγελματίας τις κακοτοπιές που θα δημιουργήσουν χάος στην επιχείρηση. Οι συναλλαγές που απαραίτητα θα πρέπει να γίνονται (π.χ. το συνάλλαγμα και οι συναλλαγές) μπορούν να γίνουν πιο δύσκολες από κάποια αλλαγή του νόμου που μπορεί να επηρεάζεται από την εκάστοτε πολιτική και οικονομική κατάσταση της κάθε χώρας.

Από την στιγμή που το εμπόριο εισαγωγής αλλά και εξαγωγής προϊόντων είναι η κινητήριος δύναμη της οικονομίας, πρέπει ο επαγγελματίας να λαμβάνει υπόψη του όλους τους πιθανούς παράγοντες που θα τον βοηθήσουν να κάνει την ιδέα του βιώσιμη εντός αλλά και εκτός της χώρας που θα δραστηριοποιείται. Η βοήθεια των ειδικών είναι πρακτικά αποτελεσματική, αφού βοηθά τον επαγγελματία με την ιδανική διαχείριση του χρόνου αλλά και του χρήματος.

Συνέχισε να διαβάζεις

Εμπόριο και δυσμενείς συνθήκες με τα capital controls

Το εμπόριο είναι και θα είναι πάντα η κινητήριος δύναμη για την οικονομία μιας χώρας, αλλά και για την ευημερία των πολιτών της σε όλους τους τομείς. Οι καινοτόμες ιδέες πάντα θα προωθούν την οικονομία, όταν είναι ξεκάθαρο ότι βασίζονται στην πραγματική ανάγκη. Ο επαγγελματίας μπορεί να κατανοήσει καλύτερα κάνοντας την αντίστοιχη έρευνα του προϊόντος που επιθυμεί να εμπορευθεί.

Οι εξαγωγές, όπως και οι εισαγωγές εμπορευμάτων, στην Ελλάδα έχουν πληγεί, αφού η χωρά τελείται υπό τον έλεγχο των κεφαλαιακών ελέγχων.H διαδικασία γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, αφού η αξιοπιστία των τραπεζών έχει καταρρακωθεί. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες δεν βοηθούν τους επαγγελματίες να εισάγουν αλλά και να εξάγουν εμπορεύματα εφόσον υπάρχει όριο κίνησης ρευστού, επιταγών εντός αλλά και εκτός της χώρας. Ωστόσο, το «Ευ Επιχειρείν» είναι η διέξοδος που επιτρέπει στους επιχειρηματίες να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά.

Το εμπορικό ισοζύγιο υποδεικνύει την διαφορά μεταξύ των εισαγωγών αλλά και των εξαγωγών μιας χώρας σε πλεόνασμα αλλά και έλλειμμα. Εάν οι τρέχουσες συναλλαγές έχουν θετικό πρόσημο, τότε μιλάμε για πλεόνασμα στο ισολογισμό, ενισχύοντας τις επενδύσεις μιας χώρας στο εξωτερικό. Έλλειμμα έχουμε εάν το πρόσημο είναι αρνητικό, δηλαδή εάν οι επενδύσεις προς την χώρα από το εξωτερικό είναι ανεπαρκείς.
Τα παραπάνω υπολογίζονται με οικονομικούς τύπους για κάθε μορφή εμπορίου με βάση την προσφορά αλλά και την ζήτηση. Οι ανάγκες των πολιτών πάντα διαφέρουν, ανάλογα με την εποχή και την οικονομική αλλά και πολιτική κατάσταση της χώρας αλλά και την κουλτούρα των πολιτών.

Σίγουρα ένας επίδοξος επαγγελματίας πρέπει να κατανοεί τις ανάγκες σε σχέση με την ζήτηση. Έτσι λοιπόν με στοιχεία μετά από έρευνα θα μπορέσει να διαθέσει το κατάλληλο προϊόν στο αγοραστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Μπορούμε να δούμε ενδεικτικά πώς μπορεί να γίνει η έρευνα και ποια στοιχεία πρέπει να συλλέξει ώστε να υποδείξει την δύναμη και την απήχηση που θα έχει το προϊόν στο εκάστοτε αγοραστικό κοινό όπου απευθύνεται. Εάν λοιπόν επιθυμεί να επικεντρωθεί στην εισαγωγή αγαθών, τότε θα πρέπει να αφουγκραστεί τις ανάγκες του αγοραστικού κοινού. Σίγουρα η έρευνα θα δείξει και αν το προϊόν θα αντέξει στην αγορά για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι ανάγκες των καταναλωτών συνεχώς αλλάζουν. Γι’ αυτό το προϊόν πρέπει να έχει πάντα την ιδιότητα να μην δεσμεύει με απόλυτα μοτίβα τον επαγγελματία, να προσαρμόζεται χωρίς να ακυρώνεται η ποιότητα, αλλά να εξελίσσεται .

Η τεχνογνωσία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, αφού με αυτόν τον τρόπο ο επαγγελματίας θα μπορεί να εγγυηθεί για το εμπόρευμα και να το προωθήσει άρτια στην αγορά, έχοντας γνώση για την κάθε ιδιότητα του εμπορεύματος.

Η χώρα προέλευσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας, τόσο για το κόστος που θα διαθέσει ο επαγγελματίας όσο και για σημεία που παράγονται ανά τον κόσμο, γεγονός που ενδέχεται να καθορίσει την ποιότητα. Η μεταφορά των αγαθών και η συσκευασία ορίζονται από τη νομοθεσία κάθε χώρας.

Το αγοραστικό κόστος, το ύψος δηλαδή που θα χρεωθεί ο επαγγελματίας για να εισαγάγει τελικά τα προϊόντα, πρέπει να είναι καλά μελετημένο. Έτσι θα μπορέσει να έχει την ανταπόκριση και την αποδοχή στον τομέα που απευθύνεται, όπως και φυσικά το αναμενόμενο κέρδος.

Συνέχισε να διαβάζεις

Η σημασία της διαφήμισης στο εμπόριο

Η καινοτομία σε όλους τους τομείς του εμπορίου είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι παραγωγική η επιχείρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα και να μείνει ως σταθερή αξία στην αγορά.

Η ανάπτυξη οφείλεται στην επένδυση και αυτό που είναι αναγκαίο είναι η γνώση αλλά και ο τρόπος με τον οποίον ένας επαγγελματίας θα αποφύγει τα ενδεχόμενα εμπόδια. Τέτοια εμπόδια είναι συνήθως οι αλλαγές των νόμων και των διαδικασιών.

Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πρέπει να διευθετούνται αλλά και να προσαρμόζονται στην νέα πραγματικότητα, ακόμη και αν έχουν τα προϊόντα ήδη φτάσει στα χέρια των καταναλωτών, ακόμη κι αν βρίσκονται δηλαδή ήδη στην αγορά. Η ευθύνη και η συνέπεια απέναντι στον καταναλωτή είναι υποχρέωση που όμως θα καθιερώσει και το προϊόν.

Οι πρώτες ύλες αλλά και το κόστος μεταφοράς, όπως επίσης οι δασμοί και οι διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής των προϊόντων αποτελούν την σκληρή ρουτίνα που πρέπει να αντιμετωπίζεται από μια ικανή ομάδα ειδικών σε κάθε επιχείρηση. Η κάθε παρανόηση σε διαδικασίες επιφέρει κόστος στον επαγγελματία, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις η ζημιά είτε να απορροφάται από την ίδια την επιχείρηση είτε έμμεσα να χρεώνεται στον καταναλωτή.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διαφημιστεί το προϊόν, με αποτέλεσμα να γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό και να επιτύχει η επιχείρηση. Η διαφήμιση, ο τρόπος που θα πλασαριστεί το προϊόν, το στήσιμο, η επιλογή των συνεργατών στις εισαγωγές αλλά και στην περίπτωση των εξαγωγών, όπως και η κατανόηση της χρήσης του αγαθού από τον καταναλωτή, αποτελούν σημαντικές παραμέτρους επιτυχίας.

Η διαφήμιση μπορεί να γίνεται πλέον και διαδικτυακά, ως ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να διαφημιστεί το προϊόν και παράλληλα να αγοραστεί. Αυτό δίνει στη επιχείρηση την δυνατότητα να μειώσει τα έξοδα και παράλληλα να απευθυνθεί σε μια μεγάλη αγοραστική δύναμη σε οποιαδήποτε χώρα.

Ο χώρος της ένδυσης είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ότι το κόστος με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και ο ίδιος επιχειρηματίας μπορεί να δώσει την ευκαιρία προσφορών, με αποτέλεσμα να μην μένει ένα μεγάλο κομμάτι των εμπορευμάτων στις αποθήκες.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι το κόστος των μεταφορών ως επιστροφή των εμπορευμάτων μειώνεται, γιατί πλέον δεν θα χρειαστεί να προωθηθούν σε άλλον πιθανό επαγγελματία σε κάποια άλλη χώρα για να αξιοποιηθούν εκεί και σε πολύ χαμηλότερη τιμή.

Όλες οι επιχειρήσεις πλέον έχουν την δυνατότητα να πουλούν σε λιανική αλλά και σε χονδρική, εξυπηρετώντας και άλλους επαγγελματίες αλλά και τους καταναλωτές. Το πιο σημαντικό είναι ο επιχειρηματίας να ακολουθεί πιστά τις τυχόν αλλαγές σε οποιονδήποτε τομέα, αλλά να έχει την διορατικότητα να αφουγκράζεται τις νέες ανάγκες της εποχής και φυσικά του καταναλωτή. Εκθέσεις για επαγγελματίες διοργανώνονται συνέχεια σε πολλά μέρη του κόσμου, με αποτέλεσμα να γίνονται πολλές νέες συνεργασίες αφού έχουν την δυνατότητα να δουν από κοντά νέες ιδέες να αναπτύσσονται.

Η προβολή, το λογότυπο, η συσκευασία είναι επίσης το λιθαράκι που θα κάνει την τα ίδια την εταιρεία να αποτυπωθεί στο μυαλό του καταναλωτή. Η τιμή πρέπει πάντα να προσαρμόζεται όσο είναι δυνατόν στις απαιτήσεις της εποχής, ανάλογα με το οικονομικό στάτους και την ιδιαιτερότητα του κοινού που απευθύνονται.

Συνέχισε να διαβάζεις